Koukněte

dolů, co je u nás nového

15 květen 2024

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Slavětín.

Dokument ke stažení

14 březen 2024

Zápis probíhá 7. 5. od 13:00-16:00. Sebou si prosím vezměte:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Očkovací průkaz dítěte

Dokument ke stažení - Informace o zápisu pro rok 2024/25

8 říjen 2023

V červnu 2023 jsme podali projekt Hurá ven Nadačnímu fondu NEXEN TIRE na zahradní kuchyňku a venkovní přelévání. Nadační fond naší žádost kladně vyhodnotil a včera jsme převzali šek v hodnotě 20.000 Kč. Převzetí se zúčastnila paní ředitelka Hanka Suchá, krátce pohovořila o naší MŠ a prohlédla si prostory NEXEN TIRE.

7 červenec 2023

Firma Aisan zasponzorovala autobusovou dopravu na Klíny, kde proběhla škola v přírodě. Za děti i kolektiv mateřské školy děkujeme.

6 červen 2022

Velmi děkujeme sponzorům a partnerům za mateřskou školu, děti i rodiče.