Začátek docházky do školky je pro dítě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků - ať je to vstup do neznámé budovy, do třídy s jejím  vybavením,nové hračky, než zná z domova. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu, požadavkům a naučit se komunikovat s paní učitelkou.

Naše doporučení:

 •  Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ.
 • Používejte stejné rituály, voďte vaše děcko do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Říkejte mu konkrétně kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jako brzy, za chvíli,po práci apod.
 • Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprotahujte, někdy je loučení větší problém pro matku než pro dítě. Proto je zbytečně nestresujte!
 • Buďte citliví a trpěliví, vyprávějte si o tom,co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě,že je do školky neodkládáte, vysvětlete mu, že je máte rádi, že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo, že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti - vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou, možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Děcko za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte, pozitivně je motivujte, neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihávejte jeho pěkné zážitky, zahrajte si hru, kterou se v MŠ naučilo.

Co nedoporučujeme:

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde do školky, nedeje se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou, za problémy při zvykání je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti neustále, že má být hodné.

Zápis do MŠ probíhá vždy v květnu - veřejnost je informována vyvěšením letáků na webových a facebookových stránkách školy a nástěnce MŠ v přízemí budovy.

 • Děti jsou přijímány  podle Kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která jsou vyvěšena v přízemí mateřské školy.
 • Do MŠ se přijímají děti od 3 let věku, mladší podle schopností a volné kapacity.
 • Během roku jsou přijímány děti pouze do naplnění třídy.
 • Dítě může navštěvovat školu i na část dne.

Dokument ke stažení - Žádost o přijetí dítěte

Dokument ke stažení - Infromace o zápisu pro rok 2021

Školné

v současné době je ve výši 240,00 Kč měsíčně, je dle směrnice, která je vyvěšena v přízemí budovy,platí se spolu se stravným. Děti v posledním roce docházky do MŠ tj. rok před nástupem do ZŠ, školné neplatí.

Stravování dětí

Z důvodu organizace práce v kuchyni, je nutné odhlásit  i nahlásit vaše dítě nejlépe den předem nebo nejpozději ten den do 7.30 a to ústně nebo telefonicky (volání nebo SMS zpráva na tel. 736 481 579 nebo 415 677 126). Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, které se platí převodem na účet Mateřské školy a to vždy do 10. dne v měsíci.

Celý den: 29,- Kč
Pouze dopoledne: 23,-Kč

Jídlo je dětem podáváno  3x denně. Přesnídávka v 9,00 hod., oběd v  11,45 hod. a svačina ve 14,20 hod. Pitný režim je zajištěn po celý den volně přístupnými nápoji.  Jídelní lístek je vyvěšen v přízemí budovy MŠ, na webových a facebookových stránkách školy a je sestavován tak, aby splňoval zásady spotřebního koše.

Neplacení školného a stravného je důvodem k vyřazení dítěte z MŠ.