Jsme jednotřídní mateřská škola a cílem naší práce je umožnit dětem každodenní přirozený rozvoj v průběhu celého dne ve škole i mimo ni. Rozvíjíme základy pro významné lidské vlastnosti, které pomohou dětem obstát v běžném životě. K tomu nám napomáhá nové moderní prostředí a vybavení školy, zahrada s novými herními prvky i okolí školy (les, farma,rybník, dětské hřiště).

Podporujeme přátelský vztah mezi dětmi, začlenění do kolektivu a společnosti. Zaměřujeme se na rozvoj komunikace a mluveného projevu - pomocí říkadel, básniček, vyprávění a rozhovorů, které využíváme celý den při všech činnostech. Pomocí různých činností učíme děti samostatnosti, komunikaci, toleranci, zdravému sebevědomí, získávat a používat informace, nést zodpovědnost, přijímat změny, vnímat, pozorovat, být aktivní, umět pracovat v kolektivu, mít vztah k přírodě, zdravému životnímu stylu a výsledkům lidské činnosti. Zaměřili jsme se na adaptaci dítěte při příchodu do MŠ, na budování vzájemné důvěry mezi dětmi a mezi dětmi a zaměstnanci školy. Uplatňujeme individuální přístup k dětem.

Máme vlastní školní vzdělávací program s názvem "Hrajeme si celý den – přírody si užijem" ,který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je obohacený o dlouhodobé zkušenosti a poznatky s dětmi předškolního věku. Snažíme o klidné, pohodové, přívětivé a podnětné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně.

Mateřská škola Slavětín sídlí v samostatné budově uprostřed vesnice s vlastní zahradou. Budova je jednopatrová s podkrovím, v přízemí je šatna dětí i zaměstnanců, jídelna a kuchyně s příslušenstvím. V patře je herna, třída a sociální zařízení pro děti, v podkroví je ložnice se sociálním zařízením. Budova je po celkové rekonstrukci, která proběhla postupně v letech 2009 až 2012. Zahrada je vybavena pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, houpadly, altánem a lezeckou stěnou. Na zahradě je stůl s lavicemi pro děti a tabule, od roku 2019 je zahrada dovybavena přírodními prvky – bylinková zahrádka, hmatový chodník, hmyzí domeček, tabule, lavice kolem stromu a vrbový domeček. Kapacita školy je 24 dětí. Technický a hygienický stav prostor MŠ odpovídá požadovaným normám.


MŠ při plnění různých aktivit a při práci s dětmi celoročně spolupracuje s úřadem Městysu Slavětín, s rodiči, se ZŠ Černčice, se Sokolem a místním Sborem dobrovolných hasičů, dále s MŠ Veltěže a MŠ Fugnerova Louny. Během roku připravuje MŠ pro děti různé akce, např. plavecký výcvik, návštěvy dětských představení Vrchlického divadla v Lounech, návštěva knihovny v Lounech, divadelní představení v MŠ, výlety, exkurze, vítání občánků, rozloučení se školáky a mnoho dalších. V blízkosti školy je dětské hřiště,vybavené průlezkami, skluzavkami a houpačkami, které školka využívá.

  1. Ve školce moc neběháme, běhu si při cvičení a pobytu venku užíváme.

  2. Když se spolu neshodneme, nepereme se, spíš se domluvíme.

  3. Pokud sami na něco nestačíme, o pomoc si poprosíme.

  4. Co sami nevytvoříme, neničíme.

  5. Normální je chybovat, vyhrávat a prohrávat.

  6. Ruce čisté rádi máme, víme kdy je umýváme.

  7. Mluvíme tu slušně, ne zbytečně hlučně.

  8. Vždy si v klidu počkám rád, až domluví kamarád.

  9. Když je mi něco nepříjemné, řeknu to.

  10. Vždy už přece dobře vím, kam ty hračky uklidím.

Michaela Vyšatová, kuchařka
Michaela Vyšatová, kuchařka
Anna Hrabánková, učitelka
Anna Hrabánková, učitelka
Bc. Hana Suchá, ředitelka
Bc. Hana Suchá, ředitelka
Veronika Schwarzerová, učitelka
Veronika Schwarzerová, učitelka