Koukněte

dolů, co je u nás nového

1 červen 2021

Ve středu 16. 6. od 16 hod. pořádáme besedu s Venuší Mirovskou, převážně pro rodiče nových dětí, na téma adaptace v MŠ. Řešit se bude také téma vzdoru, řeči, apod. Doražte prosím bez dětí. Beseda je zdarma. Budeme se moc těšit na setkání.

7 duben 2021

Dle nařízení vlády se Mateřské školy otevírají v pondělí 12. 4. 2021 pro děti předškolní s povinnou předškolní docházkou. Je povinné testování dětí a zaměstnanců školy 2krát týdně, instrukce dostanete od zaměstnanců školy. Děti nemusí nosit během pobytu v MŠ ochranu úst a nosu, zaměstnanci musí. Prosíme o zpětnou vazbu, nahlášení vašeho dítěte, zda bude do MŠ docházet či nikoli. Je nutné vodit děti do školky včas, nejpozději do 7.45, děti budou po jednom testované, tak ať je testování co nejdříve hotové a můžeme se začít věnovat vzdělávání předškoláků. Děkujeme a doufáme, že společně situaci zvládneme.

Kolektiv MŠ

24 březen 2021

Ředitelka Mateřské školy Slavětín stanovila po dohodě se zřizovatelem, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 1. 9. 2021 v termínu od: 5. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy : vf7qa4
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. Poštou (stačí bez známky vložit do poštovní schránky školy) – PREFERUJEME!, Svatojánské nám. 46, Slavětín, 43909
  4. Osobní podání: jen v nezbytně nutných případech a po telefonické domluvě

K podání žádosti je nutné doložit:

• Vyplněnou a podepsanou žádost (nutné vyplnit emailovou adresu), kterou si můžete stáhnout na webových stránkách www.msslavetin.cz, nebo si ji osobně vyzvednout přímo v Mateřské
škole po telefonické domluvě,
• prostou kopii rodného listu dítěte,
• prostou kopii očkovacího průkazu,
• čestné prohlášení k očkování (je na upravené žádosti na webových stránkách školy).

V případě, že se Vám do 20. 5. 2021 neozveme s potvrzovacím emailem o doručení a s dalšími informacemi, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, mob. 736 481 579